Олон улсын ярианы Глобус Easy үйлчилгээ

Глобус easy үйлчилгээ нь олон улсын ярианы глобус картын хэрэглээг хялбарчлах зорилготой юм.

  • Зөвхөн Мобикомын хэрэглэгчид Глобус easy үйлчилгээг хэрэглэх боломжтой
  • Олон улсын ярианы эрхийг мессежээр худалдан авах
  • Үйлчилгээний салбарт ирж цаг заваа алдах шаардлагагүй
  • Хурдан шуурхай, найдвартай

Олон улсын ярианы эрх худалдан авах

Санамж: Таны Глобус easy үйлчилгээ ашиглан худалдан авсан Глобус картны нэгж анх хэрэглэж эхэлсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаатай байна. Энэ хугацаанаас хойш таны тухайн картны үлдэгдэл автоматаар устахыг анхаарна уу.